Santa at the Orchards Mall

Begins
November 24, 2017 6:00 PM
Ends
December 24, 2017
The Orchards Mall

2017 Santa Appearance Schedule for The Orchards Mall

November 24th 6pm-730pm
November 25th 12-2 and 5-7
December 2nd 12-2 and 5-7
December 3rd 3-5
December 9th - Donuts with Santa event 10-12 and then 4-6 December 10th 11-4
December 15th 12-2 and 5-7
December 16th 12-2 and 5-7
December 17th 1-5
December 22nd 12-2 and 5-7
December 23rd Donuts with Santa event 10-12 and then 4-6
December 24th 11-4